کاهش اشتغال صنعتی

جدل بر سر آمارهای دولتی ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید که برآیند واحدهای «متوقف و...

وضعیت اشتغال صنعتی در ایران «بسیار بد» و با «شیب منفی» همراه است. در یک‌سال گذشته ۹۴ هزار کارگر...

نرخ بیکاری در ۱۳ استان ایران بیشتر از نرخ میانگین است. سهم بخش صنعت در اشتغال از ۳۲.۵درصد در...

تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار واحد تولیدی نیز نتوانسته گره از رکود اقتصادی ایران باز کند....

سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای رشد اقتصادی ضد اشتغال است. به روایت آمارهای دولتی جمعیت شاغلان بخش‌های صنعت و...

خط تولید کارخانجات لوله‌سازی و ماشین‌سازی گروه ملی فولاد ایران تعطیل شده. وزارت صنعت نیز از کاهش ...