کاهش بارندگی

پیشبینی گروهی از متخصصان با پژوهش بر روی غارهای خاورمیانه و تاریخ آب و هوایی آن: ۱۰ هزار سال...

ذخیره آبی بیش از نیمی از منابع آب کمتر از نصف گزارش شده است. حجم بارندگی در ۱۲...

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان می‌گوید کاهش بارندگی‌ها به ۴۰ درصد کشت گندم دیم در استان آسیب‌...

تهران آب ندارد. مقامات می‌خواهند کسری آب را با انتقال آب رودخانه کرج تأمین کنند. مخالفان اما نگران...

میزان بارندگی در مهر و آبان امسال ۷۹ درصد به نسبت پارسال کاهش یافته. خشکسالی شدید در ایران...

به گفته راعی، میانگین بارش از مهر ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ۱۳۹۴ در مقایسه با سال آبی پیش از...

حجم مخزن آب سد کرج در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۴‌ درصد کمتر شده. به گفته...

دریاچه "بزنگان" بزرگ‌ترین دریاچه طبیعی استان خراسان

۱۲ کلانشهر بزرگ ایران که با جمعیت آنها در مجموع حدود ۲۳ میلیون نفر است در «بحران کم آبی»...