کاهش تولید خودرو

به‌گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید همه خودروها در بهمن ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی...

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع #خودرو در آذرماه امسال، ۷۱,۲ درصد نسبت به مدت...

حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی کارساز نبود. به گزارش انجمن خودروسازان تولید خودرو در یازده ماه نخست امسال کاهشی...

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران تولید انواع خودرو در ایران در هفت ماهه نخست امسال...

تولید انواع خودرو در اسفندماه