کاهش مصرف لبنیات

رئیس هیات مدیره #اتحادیه_لبنی ایران با اشاره به احتمال تعطیلی کارخانه‌های تولید #لبنیات، ادامه روند کاهش مصرف لبنیات از...

اين روزها بحث توليد شيرهای آلوده به روغن نخل (پالم) مردم را نسبت به فرآورده‌های لبنی که...

در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارشناسان و دست اندرکاران تولید مواد غذایی در کشور نگرانی‌هایی نسبت به...