کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

بانک‌ها همچنان در مقابل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مقاومت می‌کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بانک‌ها تا پایان...