کاکشار اُرامار

• چرا کردهای سوریه تأکید ویژه‌ای بر لزوم برپایی یک نظام فدرالی در سوریه دارند؟ آنها از تهدیدات ترکیه علیه...