کتاب‌های کلاسیک ایران و جهان

 شهرنوش پارسی‌پور- «کوون» به معنای گستریدن و فروتنی‌ست. ویلهلم، «کوون» را «پذیرا» ترجمه کرده است. بلوفلد آن را به...

شهرنوش پارسی‌پور - این هفته به معرفی دومین «شش‌خطی یی جینگ»، «کاون» یا «کوون» می‌پردازیم. جیمز لگه این شش‌خطی...

شهرنوش پارسی پور - در اینجا به تفسیر «شش‌خط» می‌پردازیم. در ریختن سکه‌ها ممکن است شماره‌های شش و ۹...

شهرنوش پارسی‌پور – همه‌ی شما دایره‌ی تائو را دیده‌اید. این دایره از دو وجه «یانگ»، یعنی نرینگی هستی،...

شهرنوش پارسی‌پور - سالیان درازی‌ست که «یی جینگ»، «کتاب در اندر شدن» چینیان همیشه و همه جا همراه من...