کتاب آب‌کردن یخ‌های شمالگان

ر. رمضانی- بیش و پیش از آنکه تغییرات اقلیمی در زوال منطقه ترامرزی شمالگان آمریکای شمالی دست داشته باشد،...