کتاب ارزیابی آبخیزداری از طریق روش ترکیبی

پریسا حمیدی- این کتاب نشان می­‌دهد که برای ارزیابی آبخیزداری باید از روش‌­های ترکیبی استفاده کرد و یک روش...