کتاب مستطاب آشپزی

نجف دریابندری نویسنده و مترجم آثار ماندگاری از نویسندگان مطرح جهان در سن ۹۱ سالگی درگذشت. از او به‌عنوان...

نجف دریابندری، مترجم نام‌آشنا و صاحب‌سبک ایران که به دلیل سکته مغزی در بیمارستان ایرانمهر در تهران بستری بود،...

نجف‌ دریابندری، مترجم آثار همینگوی، بکت، فاکنر، مارک تواین و نویسنده «کتاب‌‌ مستطاب آشپزی»، به دلیل سکته مغزی به...