کتاب های درسی ادبیات در دوره متوسطه

مسئول جراحی کتاب‌های درسی استادکاری است به نام حجت‌الاسلام علی ذوعلم. بر اساس دریافت او تاریخ بیهقی، اشعار ابتهاج...

حسین نوش‌آذر - کتاب‌های ادبیات فارسی تغییر کرده. محور این تغییرات مصادره ادبیات فارسی به طور نامحسوس و ادبیات‌زدایی...