کتاب کالیبان و ساحره

عاطفه رنگریزــ در کتاب کالیبان و ساحره، سیلویا فدریچی از منظر فمینیستی به بازاندیشی توسعه سرمایه­‌داری می‌­پردازد. او با...