کتاب کودکان و نوجوانان

ناهوکو يوهاشی، نويسنده ژاپنی و يکی از بزرگ‌ترين نویسندگان داستان‌های تخیلی در آسيا جايزه ادبی هانس کريستين اندرسن ۲۰۱۴...

توران ميرهادی از انديشه‌پردازان آموزش و پرورش نوين ايران، نامزد جايزه "يادبود آستريد ليندگرن" در سال ۲۰۱۳ شد.

فريده خلعتبری نويسنده کتاب کودک و نوجوان از ايرادهای غيرکارشناسانه وزارت ارشاد به کتاب‌هايش سخن گفت چون؛ زيبا بودن...