کتاب گویا

حرکت تازه‌ای در عرصه نشر کتاب اتفاق افتاده : کمپین «واو» برای تولید کتاب‌ گویا با مشارکت پدیدآورندگان اثر...

رمان «کمی بهار» این‌گونه آغاز می‌شود: سال ١٣١٢ است. فروغ، دختر اشرف‌السادات و احمد امانى در اردکان زندگى مى‌کند...