کتک زدن یک زن به دست مامور گشت ارشاد

دستیار ویژه روحانی در امور حقوق شهروندی می‌گوید در طرح ارتقای امنیت اجتماعی فقط با زنان مقابله جدی شده...