کثرت‌گرایی

یاسر میردامادی − ادّعای من این است که دیدگاه‌های عمده‌ای را که در تبیین فلسفی تنوّع ادیان ارائه شده،...

اکبر گنجی- بحث کاهش تصدی‌گری دولت و وعده واگذاری امور فرهنگی به مردم در رقابت‌های انتخاباتی روحانی و گزارش...