کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفته خبر استعفای رئیسی از هیات نظارت در جلسه ۱۷ فروردین این هیأت تایید یا رد...

یک نظر قابل تأمل می‌گوید: موضوع کاندیداتوری رئیسی یک بازی است برای مطرح کردن نام او در میان مردم،...