کرد

صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها در این مراسم گفت: «ایلچی قربانی قتلی سیاسی است».

پروانه ژيانا - کدام زنِ ایرانی‌ای را می‌توان یافت که در اماکن عمومی از نگاه حریص و هیزِ...

در این برنامه گفت‌وگویی داریم با امیر حسین دوشوکی و مجتبی واحدی، دو فعال سیاسی، درباره ی دلایل ضعف...

در گزارش پیش رو ضمن بررسی مسائل مرتبط با تدریس زبان‌های محلی در مدارس کشور، نظر دو نفر از...

گفت‌وگوی این هفته درباره سمرقند در شعر فارسی با ادش استد، نویسنده تاجیک در ازبکستان.

ناصر مهاجر - متن و صورت‌بندى پرسشى که در برابر همه‌ ایرانیان بیش از ١۶ سال قرار گرفت، شکل...

«تاریکی» و «روشنایی» در شعر بی‌کس، دو سویه جدال فرهنگی و اجتماعی بین «مرد» با «زن» را در یک...