کردستان

سه عضو گروه موسوم به

“سپاه بیت‌المقدس استان کردستان” در

کوثر جوزان، زن ۱۸ ساله

یک کانون فرهنگی و هنری

یک زن و یک سرباز

چهار شهروند کُرد در شهرهای

محسن کاکارش - هرماه در شهرستان مریوان یک «قتل ناموسی» با چاقو، تبر، اسلحه شکاری و ... صورت می‌گیرد...

پنج کارگر اهل شهرستان سنندج

یک کولبر کُرد به نام

ناصر مهاجر - پس از سخنرانى ٢٩ مرداد خمینى، زبان حاکمان ایران درباره‌ کرد‌ها، دگرگون و کردهاى «مهاجم»، «شورشى»...

 محمد عبداللهی، شهروند کُرد از

۱۶ تن از شهروندان کُرد

محمدصالح حسینی، یکی از فعالان

حسن امینی، مفتی و حاکم

یک زن حامله به نام

در یکی دو سال اخیر، فعالان سنی‌مذهب کرد به بهانه‌های مختلف تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند. در این...

۳۰ از فعالان سیاسی و

هاشم حسین‌پناهی، فعال مذهبی کُرد

چهار زندانی سیاسی اهل سنندج

شش تن از نمایندگان مجلس