کردستان

سرتیپ محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه

عباس‌علی صفری، دبیر خانه کارگر

کنسرت گروه کامکارها عصر امروز

شماری از فعالان سیاسی کُرد

پنج تن از اعضای بلندپایه

سه عضو گروه موسوم به

“سپاه بیت‌المقدس استان کردستان” در

کوثر جوزان، زن ۱۸ ساله

یک کانون فرهنگی و هنری

یک زن و یک سرباز

چهار شهروند کُرد در شهرهای

محسن کاکارش - هرماه در شهرستان مریوان یک «قتل ناموسی» با چاقو، تبر، اسلحه شکاری و ... صورت می‌گیرد...

پنج کارگر اهل شهرستان سنندج

یک کولبر کُرد به نام

ناصر مهاجر - پس از سخنرانى ٢٩ مرداد خمینى، زبان حاکمان ایران درباره‌ کرد‌ها، دگرگون و کردهاى «مهاجم»، «شورشى»...

 محمد عبداللهی، شهروند کُرد از

۱۶ تن از شهروندان کُرد

محمدصالح حسینی، یکی از فعالان

حسن امینی، مفتی و حاکم

یک زن حامله به نام