کردهای ترکیه

اوجالان گفته اگر ترکيه برای به‌ رسميت‌شناختن حقوق کردها ضمانت‌های قانونی بدهد، دستيابی به صلح ظرف چهار تا...

پایین کشیدن مجسمه یکی از رهبران پ‌ک‌ک اعتراضات کردها در جنوب غربی ترکیه را برانگیخت. نیروهای امنیتی به روی...

پس از گذشت ۱۴ سال

دو ماه پس از آغاز اعتراضات در میدان تقسیم استانبول، علی رغم برخورد‌های امنیتی بی سابقه با معترضین، اعتراضات...

دولت سکولار ترکیه بار دیگر در آستانه نوروز جشن کردها را به عزا تبدیل کرد. بر اساس خبر منتشر...