کردها علیه داعش

کردها در نبرد برای بازپس‌گیری شهر سنجار (شنگال) از دست گروه «دولت اسلامی» (داعش) موفق عمل کرده‌اند. آن‌ها وارد...