کره شمالی نیکی هیلی

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا از تحریم‌های جدید پیشنهادشده توسط ایالات متحده آمریکا علیه کره شمالی...

در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا گزینه نظامی علیه کره شمالی را مطرح کرد. روسیه و چین...