کرونا در حیوانات

به گفته مسئولان باغ‌وحش،‌ گوریل‌ها سرفه می‌کنند اما به طور کلی حالشان خوب است. پیش از این ببرها و...