کرونا و حقوق بشر

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید پس از شیوع ویروس جدید کرونا خارجی‌ستیزی به‌شکل آنلاین و در خیابان‌ها افزایش و نظریات...

بهنام دارایی‌زاده- سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری نگرانی‌‌های مشترکی دارند. آن‌ها نگرانند که دولت‌ها در جریان مبارزه با گسترش...

دبیرکل سازمان ملل یادآوری کرد که حقوق بشر را نمی‌توان به بعد از بحران موکول کرد: حفظ آزادی مطبوعات،...