کرونا و خارجی ستیزی

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید پس از شیوع ویروس جدید کرونا خارجی‌ستیزی به‌شکل آنلاین و در خیابان‌ها افزایش و نظریات...