کسری بودجه عربستان

محمد بن عبدالله، وزیر دارایی عربستان اعلام کرد کسری بودجه سال آینده این کشور به ۳۴ میلیارد دلار خواهد...

"چشم انداز ۲۰۳۰" طرحی برای بزرگترین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ پادشاهی سعودی است. محور: ایجاد بزرگترین صندوق...

صندوق جهانی پول می‌گوید تا سال ۲۰۲۰ ذخایر ارزی بسیاری کشورهای صادرکننده نفت تمام می‌شود: چیزی در حد یک...