کسری نوری

منابع خبری از «وخامت» حال دو درويش زندانی که در اعتصاب غذا به سر می برند، خبر داده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عميق خود را از وضعيت بازداشت و سلامت روزنامه‌نگاران و وب‌نگارانی...

اعتصاب اين زندانيان به سبب «رفتارهای غيرقانونی مسوولان زندان با زندانيان سياسی و عقيدتی و اعمال فشارهای خودسرانه و...

اعتصاب ده تن از درویش‌های زندانی در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر، نظام شیراز و مرکزی بندرعباس همچنان ادامه دارد.

تا به امروز بیش از هزارتن از دراویش گنابادی سراسر کشور، با اعلام همدلی و همبستگی با این زندانیان،...

۲۱ تن از دراویش گنابادی سراسر کشور، با اعلام همدلی و همبستگی با زندانیان اعتصاب‌کننده در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر...

خانواده‌های دراویش زندانی و سایر

شش تن از دراویش زندانی از صبح امروز در واکنش به وضعیت زندانیان بیمار بند ۳۵۰ زندان...

کسری نوری، وب‌نگار و فعال

کسری نوری٬ وب‌نگار و فعال

محکومیت چهار سال و چهارماه

کسری نوری یکی دراویش زندانی

صالح مرادی از فعالان حقوق

کسری نوری از فعالان حقوق

با انتقال هفت تن از

بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند

 انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

سایت مجذوبان نور گزارش داد

شماری از دراویش از کسری

علی مظفری، رئیس زندان عادل‌آباد