کشاورزان

هوشنگ مقامسی، دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان خبر داد که بخش کشاورزی از کرونا آسیب بسیاری دیده اما تاکنون...

گروهی از کشاورزان جنوب کرمان در اعتراض به افت شدید قیمت خیار سبز تولید‌یشان، چهارشنبه ۲۳ بهمن با تخلیه...

بی‌تدبیری مدیران و سوءاستفاده واسطه‌گران با خرید زیر قیمت واقعی محصولات، موجب دلسردی کشاورزان «خدابنده» شده و انگیزه‌شان را...

همراه کشاورزان اصفهان، در خوزستان و آذربایجانغربی هم تراکتوردارن و کشاورزان تجمع کردند. کشاورزان بخش عقیلی گتوند خوزستان در...

در ادامه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، یکشنبه ششم آبان کشاورزان کوشک تجمع کردند. آنها تراکتورهایشان را در میدان ورودی...

نماینده اصفهان می‌گوید: کشاورزان می‌ببینند که جلوی چشم‌شان آب به جای دیگری می‌رود. صنایع نباید از آب شیرین استفاده...

کارکنان سهام عدالت به تحصن ادامه داند، مربیان پیش‌دبستانی در ایذه، کشاورزان در اصفهان و کارگران آب و فاضلاب...

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان از #بیکاری حداقل ۲۵ هزار تن در شرق این استان به دلیل «خشک شدن زاینده‌...

کشاورزان معترض به کاهش قيمت محصولات کشاورزی در شهر رودبار جنوب، محصولات خود را به خیابان ریختند.

۷۰ درصد روستائیان منطقه سیستان

احمدرضا همتی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان