کشاورزان درب کارخانه قند نقده را بستند

سپرده‌گذاران آرمان وحدت در دزفول و تهران تجمع کردند. کشاورزان نقده در کارخانه قند را بستند. کارگران شرکت...