کشاورزان شرق اصفهان

بستن آب زاینده‌رود به روی کشاورزان اصفهان آنان را فقیرتر و به فروش زمین‌های کشاورزی ناچار کرده است. شرکت‌های...

گروه وسیعی از کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه ۱۹ آبان با خواست احیای حق‌آبه خود راهپیمایی کردند. آن‌ها گفته‌اند در...

نایب‌رئیس مجلس گفت بادستور تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود نمایندگان اصفهان استعفای خود را پس گرفتند، آن‌ها این موضوع را...

۱۸ نماینده اصفهان در اعتراض به بی‌توجهی دولت به بحران آب این استان استعفاء دادند. مسأله بر سر انتقال...

تنها یک نماینده از استان در مجلس استعفا نداد. نمایندگان مستعفی به کم‌آبی در استان اصفهان معترض‌اند. رئیس مجلس...