کشاورزی و بحران خشکسالی در ایران

دریاچه هامون جازموریان پس از

عیسی کلانتری گفت که مسئولان ایران هنوز بحران آب را به طور کامل باور نکرده‌اند و برنامه ششم توسعه...