کشتار جانوران

پيرمؤذن، نماینده مجلس، از «سونامی» کشتار جانوران در ایران انتقاد کرد. دست‌کم ۷۴ گونه از رده‌های مختلف جانوری در...