کشتار کارجویان افغان

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت غرق شدن کارجویان افغانستانی در رودخانه هریرود...

اعضای هیئت‌های بررسی افغانستان می‌گویند شواهد موجود حاکی از آن است که مرزبانان ایرانی در قتل کارجویان افغان دست...