کشتار ارامنه

بیش از ۱۳۰۰ شانسون از آزناوور به جای مانده. انسان‌های محروم و حاشیه‌نشین در ترانه‌های او جای ویژه‌ای دارند.

نمایندگان ترک‌تبار بوندستاگ، مجلس آلمان به قطعنامه‌ای که کشتار ارامنه توسط دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول را...