کشتار زندانیان سیاسی

صداهای منتشر شده در فایل صوتی آیت‌الله منتظری چه تاثیری در تاریخ معاصر ایران گذاشته‌اند؟ چه تاثیری بر زندگی...

در فایل صوتی تازه منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷، او خطاب به حاضران می‌گوید که...

علی رازینی، از مقامات سابقه‌دار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دادن دستور تجدید محاکمه زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را...

بهار مجدزاده – این نوشته داستان عکس‌های دفن‌شدگان در خاوران را باز می‌گوید و توضیح می‌دهد که چرا نگریستن...

بهار مجدزاده – مادران خاوران، مادران شاهد تک تک ما را ترک می‌کنند. دی‌ماه گذشته مادر بهکیش درگذشت و...

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که خود در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشت، در یک نشست رسانه‌ای...