کشتن بسیجی

سازمان حقوق بشر ایران امروز ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ /۲۹ ماه می اعلام کرد که جوانی که چهار سال...

حکم اعدام احسان شاه‌قاسمی که يک بسيجی به نام علی خليلی را مضروب کرده بود از سوی ديوان عالی...