کشته در سیل کرمان

بارش شدید باران از چهارم مرداد موجب جاری شدن سیل در هفت استان شده و ۵۱ شهر، روستا و...