کشتی سوول

نخست وزیر کره جنوبی در واکنش به اعتراض‌های گسترده مردم نسبت به مدیریت دولت در بحران غرق شدن کشتی...

رئیس جمهوری کره جنوبی رفتار ناخدای کشتی "سوول" در ترک عرشه و عدم تخلیه سرنشینان را مشابه قتل دانست....

ناخدای کشتی سوول می‌گوید به دلیل توفان و سرمای آب، دستور تخلیه فوری سرنشینان را نداده است. غواصان در...

ناخدای کشتی سوول در زمان سانحه روی عرشه حضور نداشته و سکان آن در دست افسری کم‌تجربه بوده است....