کشورهای گروه ۱+۵

دولت ایران پذیرفته است مذاکرات برای رسیدن به نتیجه نهایی یک سال دیگر تمدید شود. از توافق حاصل شده...

رضا نجفی، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ادامه گفت‌وگوهای میان ایران و آژانس در تهران خبر...