کفر کنا

پلیس اسرائیل جوان ۲۲ ساله‌ای را در شهر »کفر کنا» به ظن اقدام به حمله از پای درآورد. ویدئویی...