کلاشنیکف

بهرام محیی ـ آوازه‌ی «کالاشنیکف» در جهان از «کوکاکولا» کمتر نیست. هم‌اکنون حدود دویست میلیون قبضه از آن در...

 ظهر روز شنبه ۷ اردیبهشت، یک طلبه در همدان به دست سرنشینان یک خودرو ۲۰۶ کشته شد. روحانی کشته...

نعیمه دوستدار- جنایت‌ها در ایران در حالی خبر‌ساز می‌شوند که تبلیغات رسمی بر رواج کشتار در غرب تاکید دارد...