کلمیبا

نگار راستین راکی‌زاده − در کلمبیا صلح برقرار شده و کشور غرق در سرور و شادی است. عکس‌هایی از...