کلیسای انجیلی

سایت «ماده ۱۸» متعلق به سازمانی به همین نام که از حقوق اقلیت‌های دینی، به‌ویژه مسیحیان در ایران دفاع...