کلینیک قندوز

قندوز پس از سقوط به دست طالبان و بازپس‌گیری آن، دوباره صحنه درگیری‌ شده است. پزشکان بدون مرز و...