کمال الدین پیرموذن

به جز ۲۲ نماینده‌ای که به رئیس مجلس نامه‌ نوشتند، ۲۱ نماینده دیگر مجلس با ارسال نامه به...

کمال‌الدين پيرموذن، نماينده مجلس ايران می‌گويد کميسيون فرهنگی مجلس «اصرار بر مهندسی آرای کل نمايندگان دارد» و با معرفی...