کمبود آب در تهران

بنا بر آمار وزارت نیرو ایران، حجم کنونی آب سدهای استان تهران در مقايسه با سال گذشته ۲۴ درصد...

محمد پرورش، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزايش مصرف آب در پایتخت خبر داد و گفت...

ذخایر آبی تهران به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده، اما در همین حال میزان مصرف آب...

به گفته رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، با تداوم خشکسالی، کاهش ذخیره آب سدها و افزایش مصرف...