کمبود آب در خراسان شمالی

درحالی‌ که ۸۷ درصد از منابع آبی خراسان شمالی در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد، ۴۸ درصد از ۳۴۴...