کمبود منابع مالی در شهرداری ها

بیش از دو هزار و ۵۰۰ کارگر #شهرداری_کاشان مزد معوقه دارند. مقامات شهرداری کاشان علت #تعویق_مزد_کارگران را «کمبود منابع...