کمبود مواد غذايی

بارش برف بی‌سابقه وضعیت بسیاری از شهرهای مازندران از جمله تنکابن و رامسر را با بحران مواجه کرده و...

شیر خشک در شهرستان‌های استان